Regulamin Sklepu Internetowego: galferbike.pl

 

Warunki ogólne

 1.     Sklep internetowy firmy Fabryka, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem  galferbike.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2.     Zamówienie w sklepie internetowym galferbike.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 3.     Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 4.     Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym galferbike.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień oraz reklamacji

 1.     Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych.
 2.     Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 3.     Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu galferbike.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4.     Sklep galferbike.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 5.     Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju, a realizacja zamówienia nie przekracza tygodnia, zazwyczaj jednak trwa 2 dni. W przypadku artykułów niedostępnych w chwili zamówienia przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem uzgodnienia terminu dostawy.
 6.     Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego galferbike.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 7.     Koszty transportu pokrywa Kupujący.
 8.     Sklep Internetowy galferbike.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 9.     Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem.
 10.   W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.
 11.   W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznie lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został‚ podany na karcie gwarancyjnej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (rachunku) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.
 13.   Każdy zakupiony towar w naszym Sklepie galferbike.pl jest fabrycznie nowy. Produkty posiadają gwarancje producenta której podstawą jest dowód zakupu.
 14.   Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
 15.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez galferbike.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.
 16.   Jeśli masz jakieś pytania dotyczące powyższego regulaminu, prosimy o kontakt biuro@galferbike.pl
 17.    Właścicielem sklepu internetowego galferbike.pl jest Fabryka Marek Bieda, z siedzibą w Limanowej, pod adresem 34-600 Limanowa Rynek 2,  NIP: PL7371907413 zwana dalej "sprzedawcą".
 18.   Zawarty w witrynie internetowej galferbike.pl katalog produktów wraz z informacjami o nich oraz zdjęciami stanowi jedynie prezentację produktów i rozumiany powinien być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert kupna na warunkach określonych w witrynie.

 

Polityka prywatności:

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1.       w celu realizacji umowy (wysyłka zamówienia, rozpatrywanie reklamacji)
 2.       do realizacji obowiązków prawnych tj. rozliczenie podatkowe i księgowość
 3.       do badania poziomu satysfakcji z zakupów w sklepie
 4.       w prawnie uzasadnionym interesie zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami

zostaną przekazane następującym kategoriom podmiotów:

 1.       usługodawcom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe w celu dostawy zamówienia.
 2.       podmiotom świadczącym usługi księgowe i informatyczne
 3.       bankom w przypadku zwrotu towarów

Okres przechowywania:

 1.       do czasu realizacji zamówienia i upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz obowiązków podatkowych.

Masz prawo do:

 1.       sprostowania (poprawienia) danych
 2.       usunięcia danych,
 3.       ograniczenia przetwarzania danych
 4.       dostępu do danych
 5.       przeniesienia danych do innego administratora danych lub do osoby, której dane dotyczą
 6.       sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do organu nadzoru.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie galferbike.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora sklepu galferbike.pl zarejestrowanego przez Marek Bieda Fabryka z siedzibą w Limanowej, pod adresem 34-600 Limanowa Rynek 2, wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).